Pavel Netolický

My feedback

 1. 1 vote
  Vote
  Sign in
  (thinking…)
  Sign in with: Facebook Google
  Signed in as (Sign out)
  You have left! (?) (thinking…)
  0 comments  ·  Nové funkce v eWay-CRM®  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
  Pavel Netolický shared this idea  · 
 2. 9 votes
  Vote
  Sign in
  (thinking…)
  Sign in with: Facebook Google
  Signed in as (Sign out)
  You have left! (?) (thinking…)
  0 comments  ·  Nové funkce v eWay-CRM®  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
  Pavel Netolický supported this idea  · 
 3. 14 votes
  Vote
  Sign in
  (thinking…)
  Sign in with: Facebook Google
  Signed in as (Sign out)
  You have left! (?) (thinking…)
  4 comments  ·  Nové funkce v eWay-CRM®  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
  Pavel Netolický commented  · 

  „Jediné, co nám trochu chybí, je možnost mít různá pole ve formuláři pro různé typy projektů. Evidujeme několik typů projektů (zakázka, servisní zásah, evidence strojů) a pro každý typ potřebujeme zobrazovat jiná pole. Nyní máme ve formuláři zobrazena všechna pole a vyplňujeme pouze některá dle typu projektu a ostatní zůstávají prázdná (což je někdy nepřehledné).“

  Pavel Netolický supported this idea  · 
 4. 25 votes
  Vote
  Sign in
  (thinking…)
  Sign in with: Facebook Google
  Signed in as (Sign out)
  You have left! (?) (thinking…)
  0 comments  ·  Nové funkce v eWay-CRM®  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
  Pavel Netolický supported this idea  · 
 5. 16 votes
  Vote
  Sign in
  (thinking…)
  Sign in with: Facebook Google
  Signed in as (Sign out)
  You have left! (?) (thinking…)
  2 comments  ·  Nové funkce v eWay-CRM®  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
  Pavel Netolický supported this idea  · 
 6. 14 votes
  Vote
  Sign in
  (thinking…)
  Sign in with: Facebook Google
  Signed in as (Sign out)
  You have left! (?) (thinking…)
  0 comments  ·  Nové funkce v eWay-CRM®  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
  Pavel Netolický supported this idea  · 
 7. 3 votes
  Vote
  Sign in
  (thinking…)
  Sign in with: Facebook Google
  Signed in as (Sign out)
  You have left! (?) (thinking…)
  0 comments  ·  Nové funkce v eWay-CRM®  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
  Pavel Netolický shared this idea  · 

Feedback and Knowledge Base