Nové funkce v eWay-CRM®

Navrhuji eWay-CRM® rozšířit o...

You've used all your votes and won't be able to post a new idea, but you can still search and comment on existing ideas.

There are two ways to get more votes:

 • When an admin closes an idea you've voted on, you'll get your votes back from that idea.
 • You can remove your votes from an open idea you support.
 • To see ideas you have already voted on, select the "My feedback" filter and select "My open ideas".
(thinking…)

Enter your idea and we'll search to see if someone has already suggested it.

If a similar idea already exists, you can support and comment on it.

If it doesn't exist, you can post your idea so others can support it.

Enter your idea and we'll search to see if someone has already suggested it.

 1. Dělení společností na oddělení (i s jinou adresou), ke kterým je možno přiřazovat kontakty

  U větších organizací s pobočkami v různých místech chybí možnost pod jednu společnost (IČO) seskupit více oddělení, ke kterým by se potom přiřazovaly kontakty.

  9 votes
  Vote
  Sign in
  (thinking…)
  Sign in with: facebook google
  Signed in as (Sign out)
  You have left! (?) (thinking…)
  0 comments  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
 2. 6 votes
  Vote
  Sign in
  (thinking…)
  Sign in with: facebook google
  Signed in as (Sign out)
  You have left! (?) (thinking…)
  0 comments  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
 3. Na kartě reakcí zobrazovat sloupec s e-mailem / kontaktem

  Když posílám e-mail na leady, tak není vidět, komu jsem psal. Zobrazuje se mi tam název leadu.

  3 votes
  Vote
  Sign in
  (thinking…)
  Sign in with: facebook google
  Signed in as (Sign out)
  You have left! (?) (thinking…)
  0 comments  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
 4. 1 vote
  Vote
  Sign in
  (thinking…)
  Sign in with: facebook google
  Signed in as (Sign out)
  You have left! (?) (thinking…)
  1 comment  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
 5. Záložky v kalendáři

  Karta kalendáře by měla (stejně jako všechny ostatní karty) taky obsahovat záložky - minimálně Deník, Dokumenty, E-maily, Příležitosti, Projekty, Společnosti, Kontakty, Kategorie, Uživatelé.

  7 votes
  Vote
  Sign in
  (thinking…)
  Sign in with: facebook google
  Signed in as (Sign out)
  You have left! (?) (thinking…)
  1 comment  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
 6. Moznost náhľadu na ulozený dokument v nahlade kontextoveho menu "otevrit v eWay"

  Moznost náhľadu na ulozený dokument v nahlade kontextoveho menu "otevrit v eWay bud rozkliknutim alebo priamym zobrazením po otvorení okna

  2 votes
  Vote
  Sign in
  (thinking…)
  Sign in with: facebook google
  Signed in as (Sign out)
  You have left! (?) (thinking…)
  3 comments  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
 7. Vyrobit z deníku zápis z jednání

  Na deníku by se hodilo nějaké tlačítko Vytisknout zápis z jednání nebo Odeslat zápis z jednání e-mailem.

  V takovém případě by systém tělo deníku vložil do předpřipravené šablony Wordu nebo v případě toho odesílání přímo vygeneroval e-mail, případné dokumenty z deníku dal jako přílohu a přednastavil kontakty, popř. e-mailovou adresu z nadřazené položky do příjemce zprávy.

  4 votes
  Vote
  Sign in
  (thinking…)
  Sign in with: facebook google
  Signed in as (Sign out)
  You have left! (?) (thinking…)
  1 comment  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
 8. Oblíbené položky

  V Outlooku by mohla být v nějaké pravé navigační sekci část Oblíbené nebo Naposledy otevřené, kde by se mi zobrazovaly ty položky, se kterými nejčastěji pracuji (např. vybrané společnosti nebo projekty).

  1 vote
  Vote
  Sign in
  (thinking…)
  Sign in with: facebook google
  Signed in as (Sign out)
  You have left! (?) (thinking…)
  0 comments  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
 9. Dynamický gantt

  1. Mít možnost přepnout seznam projektů do ganttova pohledu. Abych vidět vyfiltrované projekty v podobě ganttova diagramu a měl možnost sledovat, který projekt kdy končí a kdy začíná.

  2. Mít možnost na kartě projektu zobrazit úkoly v ganttově diagramu. S tím souvisí i možnost nastavení toho, který úkol na co navazuje.

  6 votes
  Vote
  Sign in
  (thinking…)
  Sign in with: facebook google
  Signed in as (Sign out)
  You have left! (?) (thinking…)
  0 comments  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
 10. Propisování adresy mezi společností a kontaktem

  Pokud dělám vazbu kontaktu se společností, tak by měl kontakt přebrat adresu ze společnosti. Teď přebírá společnost adresu z kontaktu.

  1 vote
  Vote
  Sign in
  (thinking…)
  Sign in with: facebook google
  Signed in as (Sign out)
  You have left! (?) (thinking…)
  2 comments  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
 11. Upravit report Project timeline (tasks planned on projects)

  Doplnit do reportu Project timeline možnost zobrazení po dnech, týdnech, měsících nebo letech pro případ dlouhodobých projektů. Vyznačit pro přehlednost víkendy. Vertikální časová osa není v případě projektů ve spodní části stránky viditelná, vylepšit přehlednost.

  1 vote
  Vote
  Sign in
  (thinking…)
  Sign in with: facebook google
  Signed in as (Sign out)
  You have left! (?) (thinking…)
  0 comments  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
 12. Jump List

  Možnost vytvoření nové položky nebo otevření předchozích položek z panely nástrojů Windows.

  http://windows.microsoft.com/en-us/windows7/products/features/jump-lists

  1 vote
  Vote
  Sign in
  (thinking…)
  Sign in with: facebook google
  Signed in as (Sign out)
  You have left! (?) (thinking…)
  0 comments  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
 13. Ukládání filtrování

  Uvítal bych možnost volby jestli se filtrování má nebo nemá ukládat v rámci přecházení karet "Společnosti", "Příležitosti" atd.

  Momentálně to vždy uloží např. společnosti které jsem předtím vyfiltroval. Rád bych se tohoto uložení vzdal, abych viděl společnosti bez filtrování pokaždé když vstoupím do sekce "Společnosti". Nyní musím filtrování pokaždé vyrušit křížkem.

  13 votes
  Vote
  Sign in
  (thinking…)
  Sign in with: facebook google
  Signed in as (Sign out)
  You have left! (?) (thinking…)
  0 comments  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
 14. 3 votes
  Vote
  Sign in
  (thinking…)
  Sign in with: facebook google
  Signed in as (Sign out)
  You have left! (?) (thinking…)
  0 comments  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
 15. Automatické ukládání dokumentů a e-mailů vybraného projektu

  Na kartě projektu / příležitosti / ... bude tlačítko Uchovávat offline kopii (nebo něco v tom smyslu) a při jeho zatržení bude systém automaticky stahovat dokumenty a e-maily do offline.

  Pro uživatele to bude znamenat to, že když pracují na nějakém projektu, tak se nebudou muset starat o to, zda mají u sebe všechny dokumenty. Systém to bude dělat sám.

  1 vote
  Vote
  Sign in
  (thinking…)
  Sign in with: facebook google
  Signed in as (Sign out)
  You have left! (?) (thinking…)
  0 comments  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
 16. Pobočky

  V eWay-CRM velmi chybí možnost rozlišovat společnosti na firmy a jejich pobočky. Záznamy by se měly v seznamu zobrazovat ve stromové struktuře a během jejich zadávání by pobočka přebírala základní hodnoty z mateřského objektu.

  15 votes
  Vote
  Sign in
  (thinking…)
  Sign in with: facebook google
  Signed in as (Sign out)
  You have left! (?) (thinking…)
  1 comment  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
 17. Tlačítko Otevřít projekt na kartě příležitosti

  Pokud jsem na příležitosti, která je již převedená na projekt, není zde jednoduchá možnost na zobrazení tohoto projektu.

  Tato funkce by počítala s tím, že by v panelu nástrojů otevřené příležitosti bylo nové tlačítko Otevřít projekt.

  3 votes
  Vote
  Sign in
  (thinking…)
  Sign in with: facebook google
  Signed in as (Sign out)
  You have left! (?) (thinking…)
  0 comments  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
 18. Nové právo pro šéfa

  Pokud se omezíme pouze na akci prohlížení v modulu kontakty (právo jinak půjde nastavovat na libovolný modul pro akce prohlížení, editace i mazání), tak v případě tohoto práva uvidím všechny kontakty, které vidí mí podřízení + ty kontakty, které jsou moje.

  To, zda je člověk můj podřízený se eviduje na kartě uživatele v kolonce Přímý nadřízený.

  1 vote
  Vote
  Sign in
  (thinking…)
  Sign in with: facebook google
  Signed in as (Sign out)
  You have left! (?) (thinking…)
  0 comments  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
 19. Datum vytvoření vazby

  V seznamech, které jsou k dispozici na záložkách jednotlivých dialogů (např. záložka Kontakt na kartě společnosti) by byl k dispozici sloupec Datum vytvoření vazby, ve kterém by se vypisoval datum a čas, kdy došlo k provázání objektů (např. kontaktu se společností).

  Datum vytvoření kontaktu v takovém případě není směrodatné, jelikož je možné provázat existující kontakt s novou společností (např. jedná se o jednatele více firem).

  1 vote
  Vote
  Sign in
  (thinking…)
  Sign in with: facebook google
  Signed in as (Sign out)
  You have left! (?) (thinking…)
  0 comments  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
 20. Slučování duplicit

  Ideální pro případ nechtěného zadání 2 stejných položek do systému. Označím je všechny, kliknu pravým tlačítkem a zvolím Sloučit duplicity. Systém mi pak dovolí vybrat si, která pole z které položky jsou ta správná a samozřejmě dojde i k průniku vazeb.

  9 votes
  Vote
  Sign in
  (thinking…)
  Sign in with: facebook google
  Signed in as (Sign out)
  You have left! (?) (thinking…)
  0 comments  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
 • Don't see your idea?

Nové funkce v eWay-CRM®

Feedback and Knowledge Base