Nové funkce v eWay-CRM®

Navrhuji eWay-CRM® rozšířit o...

You've used all your votes and won't be able to post a new idea, but you can still search and comment on existing ideas.

There are two ways to get more votes:

 • When an admin closes an idea you've voted on, you'll get your votes back from that idea.
 • You can remove your votes from an open idea you support.
 • To see ideas you have already voted on, select the "My feedback" filter and select "My open ideas".
(thinking…)

Enter your idea and we'll search to see if someone has already suggested it.

If a similar idea already exists, you can support and comment on it.

If it doesn't exist, you can post your idea so others can support it.

Enter your idea and we'll search to see if someone has already suggested it.

 1. 2 votes
  Vote
  Sign in
  (thinking…)
  Password icon
  Signed in as (Sign out)
  You have left! (?) (thinking…)
  0 comments  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
 2. 1 vote
  Vote
  Sign in
  (thinking…)
  Password icon
  Signed in as (Sign out)
  You have left! (?) (thinking…)
  0 comments  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
 3. edit records in-line

  edit records in-line on the list view (ie like excel) rather than having to open each record individually to make edits

  2 votes
  Vote
  Sign in
  (thinking…)
  Password icon
  Signed in as (Sign out)
  You have left! (?) (thinking…)
  0 comments  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
 4. Nadřazená položka přímo v náhledu emailu

  Funkce pro přiřazení emailu k projektu obnáší email v Outlooku dvojklikem otevřít. Pokud to bude technicky možné, hodilo by se mít políčko pro přiřazení nadřazené položky přímo v náhledu emailu. Zrychlilo by to čas.

  2 votes
  Vote
  Sign in
  (thinking…)
  Password icon
  Signed in as (Sign out)
  You have left! (?) (thinking…)
  0 comments  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
 5. Zvýraznit tlačítko Uživatelské pohledy

  Tlačítko Uživatelské pohledy je velmi malé a je schované ve spodní části seznamu. Zkusme ho nějak zvětšit, aby bylo více ku prospěchu. Například umístit do toolbaru tak, jak to má Outlook.

  14 votes
  Vote
  Sign in
  (thinking…)
  Password icon
  Signed in as (Sign out)
  You have left! (?) (thinking…)
  0 comments  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
 6. Ruční záloha eWay-CRM

  V administraci by se hodilo nějaké tlačítko pro ruční zálohu serverové databáze eWay-CRM.

  6 votes
  Vote
  Sign in
  (thinking…)
  Password icon
  Signed in as (Sign out)
  You have left! (?) (thinking…)
  0 comments  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
 7. Kategorizace nových kontaktů - okno

  Při ukládání nových kontaktů se zobrazí okno pro výběr kategorie - SUPER tak to má být. Ale kdyby zobrazení bylo sloupcové a nikoliv řádkové tak by to bylo lepší.

  ... máme přes 40 kategorií a proto bych ještě uvítal aby např posledních 5 voleb se zobrazovalo nad všemi kategoriemi (v praxi má opravdu každý uživatel jen několik vybraných kategorií, které vytěžuje)

  3 votes
  Vote
  Sign in
  (thinking…)
  Password icon
  Signed in as (Sign out)
  You have left! (?) (thinking…)
  0 comments  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
 8. 1 vote
  Vote
  Sign in
  (thinking…)
  Password icon
  Signed in as (Sign out)
  You have left! (?) (thinking…)
  0 comments  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
 9. Uživatelské pole typu Vzorec

  Umožnit udělat uživatelské pole, které se bude automaticky počítat na základě nějakého vzorce (který uživatel specifikuje)

  9 votes
  Vote
  Sign in
  (thinking…)
  Password icon
  Signed in as (Sign out)
  You have left! (?) (thinking…)
  0 comments  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
 10. Integrace s Finstat

  Nakolik Finstat umožňuje získat více informací o ekonomických subjektech (NACE, obraty, zisky), bylo by vhodné mít možnost se napojit i na něj. Placená edice Finstat nabízí API.

  9 votes
  Vote
  Sign in
  (thinking…)
  Password icon
  Signed in as (Sign out)
  You have left! (?) (thinking…)
  1 comment  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
 11. Uložení credentials pro síť. jednotku přímo v app eWay

  Uložení credentials síť. jednotky přímo v eWay (ideálně formou nějakého hashe) a jejich použití jen při probíhající záloze a její následné odpojení by zajistilo relativně účinnou ochranu proti ransomwaru, jehož hrozba je velice aktuální a cennější data než eWay zálohy často ve firmě nejsou.

  3 votes
  Vote
  Sign in
  (thinking…)
  Password icon
  Signed in as (Sign out)
  You have left! (?) (thinking…)
  0 comments  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
 12. Automaticky kopírovat kontakty k úkolu

  Jedná se o úkoly - bylo by možné, aby při zadání úkolu ke společnosti se automaticky synchronizovaly i kontakty, deník a příp. i další položky (ty sice nepoužívám, ale někdo možná ano)?

  Jde to, že když se zadá úkol ke společnosti, jsou pak všechny záložky prázdné, což alespoň u kontaktů a deníku je nepříjemné a musí se tam tyto položky zadat ručně nebo otevřít společnost, kde jsou uvedeny.

  Jde hlavně o to, že logicky by se sice úkoly měly zadávat ke kontaktům, ale kontakty se mění a společnost zůstává a vazba na společnost zachovává kontinuitu. A také v přehledu úkolů…

  1 vote
  Vote
  Sign in
  (thinking…)
  Password icon
  Signed in as (Sign out)
  You have left! (?) (thinking…)
  0 comments  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
 13. Chat

  Bylo by fajn mít na kartě projektu / společnosti / kontaktu chat. Mohl bych zahájit chat např. s členy týmu a komunikace by se mi automaticky uchovávala na kartě projektu.

  8 votes
  Vote
  Sign in
  (thinking…)
  Password icon
  Signed in as (Sign out)
  You have left! (?) (thinking…)
  0 comments  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
 14. Přejmenovat Column Permissions na Field Permissions

  Bude to víc korespondovat s "lidskou řečí"

  1 vote
  Vote
  Sign in
  (thinking…)
  Password icon
  Signed in as (Sign out)
  You have left! (?) (thinking…)
  0 comments  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
 15. Zdůraznit aktuální stav Workflow

  Barvy označující aktuální stav (= modrá) a další, navazující stav (= zelená) se někdy pletou. Navrhuji barvy vyměnit, nebo jiným způsobem zdůraznit aktuální stav workflow.

  5 votes
  Vote
  Sign in
  (thinking…)
  Password icon
  Signed in as (Sign out)
  You have left! (?) (thinking…)
  1 comment  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
 16. Příležitost (leads) - typ Potenciální zákazník - chybějící políčka

  U typu Příležitosti - "Potenciální zákazník" nám chybí běžně používaná políčka: www, mobil, Země.

  0 votes
  Vote
  Sign in
  (thinking…)
  Password icon
  Signed in as (Sign out)
  You have left! (?) (thinking…)
  0 comments  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
 17. Definování uživatelského pole platného pro více modulů

  Potřebujeme si definovat nějaká uživatelská pole, která jsou stejná pro Společnost i Příležitost, tedy bylo by fajn, kdyby šlo uživatelská pole "custom fields" definovat jednotně pro více modulů.

  1 vote
  Vote
  Sign in
  (thinking…)
  Password icon
  Signed in as (Sign out)
  You have left! (?) (thinking…)
  0 comments  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
 18. Integrace s automatickou kampaní (autoresponderem) Emailkampane.cz

  Služba Emailkampane.cz umožňuje nad seznamem kontaktů provádět automatický emailing (např. poděkování za nákup v e-shopu nebo postupné odeslání 6-dílného seriálu). Nově by bylo možné seznam kontaktů definovat v eWay-CRM, případně na kartě kontaktu při zakládání označit, do kterého seznamu má být automaticky načten.

  3 votes
  Vote
  Sign in
  (thinking…)
  Password icon
  Signed in as (Sign out)
  You have left! (?) (thinking…)
  0 comments  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
 19. Nastavení masky pro pole (např. telefon nebo uživatelské pole číslo

  Možnost nastavit si regulárním výrazem masku pro telefon či uživatelské pole číslo.

  Prostě aby uživatelé mohli zadávat telefon jen v přesně definovaném formátu - např. "+xxxxxxxxxxxx" a nebylo v eWayi někde "xxx xxx xxx" a jinde "xxxxxxxxx" atd.

  Nebo aby bylo možné nadefinovat vlastní pole typu číslo a v něm nastavit takový formát, který přátelsky zobrazuje měnu (596 852 Kč).

  16 votes
  Vote
  Sign in
  (thinking…)
  Password icon
  Signed in as (Sign out)
  You have left! (?) (thinking…)
  2 comments  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
 20. eWay si bude pamatovat sbalení / rozbalení skupiny reportů

  Při dalším vstupu do modulu Reporty tak uvidím pouze reporty, se kterými aktivně pracuji. Ostatní budou "ukryty" pod hlavičkou dané sady reportů.

  2 votes
  Vote
  Sign in
  (thinking…)
  Password icon
  Signed in as (Sign out)
  You have left! (?) (thinking…)
  0 comments  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
 • Don't see your idea?

Nové funkce v eWay-CRM®

Feedback and Knowledge Base