Nové funkce v eWay-CRM®

Navrhuji eWay-CRM® rozšířit o...

You've used all your votes and won't be able to post a new idea, but you can still search and comment on existing ideas.

There are two ways to get more votes:

 • When an admin closes an idea you've voted on, you'll get your votes back from that idea.
 • You can remove your votes from an open idea you support.
 • To see ideas you have already voted on, select the "My feedback" filter and select "My open ideas".
(thinking…)

Enter your idea and we'll search to see if someone has already suggested it.

If a similar idea already exists, you can support and comment on it.

If it doesn't exist, you can post your idea so others can support it.

Enter your idea and we'll search to see if someone has already suggested it.

 1. Poznámka k väzbe

  Na základe aktívnej práce s eWay-CRM by mi veľmi pomohlo vedieť si pri pripojení firmy, kontaktu, dokumentu atď. vytvoriť poznámku ako samostatný stĺpec, čo na danom projekte, alebo príležitosti daná väzba predstavuje. Napr. mám príležitosť pre firmu ABC s.r.o., pod záložku spoločnosti pripojím ďalšiu firmu a rad by som si k tej firme poznačil, že oni budú napríklad realizovať výmenu okien. Pri inej príležitosti môže tá istá firma robiť výstavbu nosných priečok. Proste rôzne projekt od projektu, príležitosť od príležitosti.

  10 votes
  Vote
  Sign in
  (thinking…)
  Sign in with: facebook google
  Signed in as (Sign out)
  You have left! (?) (thinking…)
  0 comments  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
 2. Modul dokumenty - náhled PDF DOC XLS - chybí

  U vložených dokumentů typu PDF/XLS(X)/DOC(X)/ODT/ODS/PPT nefunguje náhled. Bylo by dobré, kdyby byla zobrazena aspoň první strana.

  U souborů ZIP by mohl být v náhledu obrázek - seznam souborů (aspoň několika prvního)

  2 votes
  Vote
  Sign in
  (thinking…)
  Sign in with: facebook google
  Signed in as (Sign out)
  You have left! (?) (thinking…)
  0 comments  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
 3. Ukončiť príležitosť bez prevodu na projekt.

  V module príležitosti by bolo fajn mať možnosť vytvoriť krok pre "úspešné" ukončenie príležitosti bez prevodu na projekt. Jedná sa o stav, kedy proces príležitosti je ukončený predajom nejakého produktu bez potreby následného sledovania určitého procesu. Aktuálne je iba stav mŕtvy, ktorý nezodpovedá požiadavke. Prevod na projekt/spoločnosť/kontakt stráca na význame, ak už som spoločnosť aj kontakt vytvoril a je to v tomto prípade krok navyše. Prípadne by eWay-CRM mohol skontrolovať, že firma a kontakt je už vytvorená/ý a ponúknuť mi vytvorenie iba projektu alebo úspešné ukončenie bez projektu, samozrejme mať možnosť vo workflow vytvoriť viacero ukončení je asi komfortnejšie.

  5 votes
  Vote
  Sign in
  (thinking…)
  Sign in with: facebook google
  Signed in as (Sign out)
  You have left! (?) (thinking…)
  0 comments  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
 4. V nadřazené položce zobrazovat jen příležitosti / projekty kontaktu či firmy

  Pokud dělám nový deník a nejdříve vyplním kontakt, pole Nadřazená položka vyjíždí všechny příležitosti a projekty. Hodilo by se zobrazovat jen ty, které jsou s daným člověkem / firmou svázané.

  Velkou přidanou hodnotu to bude mít například ve spojení s telefonní ústřednou, kde si vytvoříme deník a rychle doklikneme projekt.

  1 vote
  Vote
  Sign in
  (thinking…)
  Sign in with: facebook google
  Signed in as (Sign out)
  You have left! (?) (thinking…)
  0 comments  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
 5. Uživatelské pole typu obrázek

  které by mohlo být použito u společností - jako logo nebo u zboží, jako obrázek produktu.

  2 votes
  Vote
  Sign in
  (thinking…)
  Sign in with: facebook google
  Signed in as (Sign out)
  You have left! (?) (thinking…)
  0 comments  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
 6. 3 votes
  Vote
  Sign in
  (thinking…)
  Sign in with: facebook google
  Signed in as (Sign out)
  You have left! (?) (thinking…)
  0 comments  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
 7. skenování do eWay-CRM

  Bylo by fajn mít možnost poslat sken ze síťového skeneru přímo do Dokumentů v eWay. Prostřednictvím SMTP/SAMBA/FTP či jiným.

  1 vote
  Vote
  Sign in
  (thinking…)
  Sign in with: facebook google
  Signed in as (Sign out)
  You have left! (?) (thinking…)
  0 comments  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
 8. Zobrazení geografického rozložení zákazníků / produktů na mapě

  Například export do Google Maps, kde budou špendlíkem označení vybraní zákazníci nebo produkty.

  33 votes
  Vote
  Sign in
  (thinking…)
  Sign in with: facebook google
  Signed in as (Sign out)
  You have left! (?) (thinking…)
  2 comments  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
 9. Workflow akcia: Odomknúť polia

  Uvítal by som v eWay-CRM workflow akciu, ktorou by som vedel odomknúť polia, ktoré som napríklad z dôvodu nechcenej zmeny automaticky zamkol.

  6 votes
  Vote
  Sign in
  (thinking…)
  Sign in with: facebook google
  Signed in as (Sign out)
  You have left! (?) (thinking…)
  0 comments  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
 10. 5 votes
  Vote
  Sign in
  (thinking…)
  Sign in with: facebook google
  Signed in as (Sign out)
  You have left! (?) (thinking…)
  0 comments  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
 11. 9 votes
  Vote
  Sign in
  (thinking…)
  Sign in with: facebook google
  Signed in as (Sign out)
  You have left! (?) (thinking…)
  0 comments  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
 12. Číselné rady pre doklady/dokumenty.

  Aktuálne simulujeme v systéme spôsob, ako číslovať doklady a dokumenty, aby každý vytvorený doklad/dokument mal svoj jedinečný identifikátor. Nakoľko to aktuálne nie je v systéme natívna vlastnosť, musíme časť čísla dopisovať ručne napr. ak sa vytvára wordovský dokument - cenová ponuka a má číslo tvorené RRMMDD_ID(príležitosti) tak na konci za ID dopisujeme ručne verziu dokumentu. Ak by dokument/doklad automaticky po vytvorení dostal identifikátor aj s voliteľne nastaviteľným prefixom/sufixom podľa ktorého by sa dalo vyhľadávať, extrémne by to znížilo riziko vytvárania duplicitných dokladov, vynechávania číselných radov, resp. zvýšilo schopnosť vyhľadať konkrétny doklad/dokument v eWay-CRM.

  3 votes
  Vote
  Sign in
  (thinking…)
  Sign in with: facebook google
  Signed in as (Sign out)
  You have left! (?) (thinking…)
  0 comments  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
 13. Denník: Ponúkať aj kontakty pod uvedené pod príležitosťou/projektom

  Aktuálne denník pri vytvorení z projektu/príležitosti zobrazí iba kontakty, uvedené pod spoločnosťou určenou ako odberateľ. Problém je, že ak na projekte, alebo príležitosti spolupracujem s rôznymi ľudmi z rôznych firiem a mám ich pripojených k príležitosti/projektu, musím si ich prácne filtrovať. Mohlo by zobrazovať primárne ľudí uvedených na jednom z týchto modulov a pod tým zvyšných zamestnancov danej spoločnosti (odberateĺ).

  3 votes
  Vote
  Sign in
  (thinking…)
  Sign in with: facebook google
  Signed in as (Sign out)
  You have left! (?) (thinking…)
  0 comments  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
 14. Integrace s Quickbooks

  Hodila by se nějaká integrace s účetnictvím Quickbooks.

  3 votes
  Vote
  Sign in
  (thinking…)
  Sign in with: facebook google
  Signed in as (Sign out)
  You have left! (?) (thinking…)
  0 comments  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
 15. 1 vote
  Vote
  Sign in
  (thinking…)
  Sign in with: facebook google
  Signed in as (Sign out)
  You have left! (?) (thinking…)
  0 comments  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
 16. Mobile app

  enter a task or schedule an appointment, phone call etc with a contact.

  3 votes
  Vote
  Sign in
  (thinking…)
  Sign in with: facebook google
  Signed in as (Sign out)
  You have left! (?) (thinking…)
  0 comments  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
 17. 3 votes
  Vote
  Sign in
  (thinking…)
  Sign in with: facebook google
  Signed in as (Sign out)
  You have left! (?) (thinking…)
  0 comments  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
 18. 3 votes
  Vote
  Sign in
  (thinking…)
  Sign in with: facebook google
  Signed in as (Sign out)
  You have left! (?) (thinking…)
  0 comments  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
 19. 3 votes
  Vote
  Sign in
  (thinking…)
  Sign in with: facebook google
  Signed in as (Sign out)
  You have left! (?) (thinking…)
  0 comments  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
 20. Synchronizace DPH zboží s Pohodou

  Bylo by fajn synchronizovat z Pohody do eWay-CRM i DPH skladové karty. V eWay-CRM by pak vzniklo nové pole na kartě zboží.

  Zároveň by bylo vhodné při vložení zboží do dokladu toto DPH aplikovat.

  1 vote
  Vote
  Sign in
  (thinking…)
  Sign in with: facebook google
  Signed in as (Sign out)
  You have left! (?) (thinking…)
  started  ·  0 comments  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
 • Don't see your idea?

Nové funkce v eWay-CRM®

Feedback and Knowledge Base