Navrhuji eWay-CRM® rozšířit o...

Dobíjanie kreditu pre profesionálny email cez AdminApp

Navrhujem vložiť možnosť dobíjania kreditu a správu kreditu pre profesionálny email do adminappky z hľadiska jednoduchej správy budgetu pre marketingové oddelenie. Dnes na to musím odklikať celú kampaň, ktorú dokonca neriešim ja.

1 vote
Vote
Sign in
(thinking…)
Sign in with: facebook google
Signed in as (Sign out)
You have left! (?) (thinking…)
Dušan shared this idea  ·   ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →

0 comments

Sign in
(thinking…)
Sign in with: facebook google
Signed in as (Sign out)
Submitting...

Feedback and Knowledge Base