Navrhuji eWay-CRM® rozšířit o...

Možnost zakázat změnu parametrů úkolů řešitelem

Pokud jako zadavatel pošlu někomu úkol, nechci, aby si měnil termín splnění, předmět, popř. některé další parametry.

Samozřejmě chci, aby měl možnost měnit stav, poznámku, apod.

1 vote
Vote
Sign in
(thinking…)
Sign in with: facebook google
Signed in as (Sign out)
You have left! (?) (thinking…)
AdmineWay System (Admin, eWay System s.r.o.) shared this idea  ·   ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →

0 comments

Sign in
(thinking…)
Sign in with: facebook google
Signed in as (Sign out)
Submitting...

Feedback and Knowledge Base