Navrhuji eWay-CRM® rozšířit o...

Zobrazení položek deníku podle jeho typu

Jde o to, že uživatelská pole by se zobrazovala podle typu deníku. Standardní položky deníku by byly společné. Vytvořila by se oblast pro tyto pole a celá oblast by se podle typu zobrazovala.
Např.:
1. Nový deník - oblast by byla prázdná.
2. Vyberu typ deníku, např. Služební cesta - v oblasti by zobrazily pole pro tuto oblast nadefinované - např. datum, s kým se jednalo, kde..... atd.
3. Po uložení by se typ deníku již nedal měnit.

1 vote
Vote
Sign in
(thinking…)
Sign in with: facebook google
Signed in as (Sign out)
You have left! (?) (thinking…)
Anonymous shared this idea  ·   ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →

0 comments

Sign in
(thinking…)
Sign in with: facebook google
Signed in as (Sign out)
Submitting...

Feedback and Knowledge Base