Navrhuji eWay-CRM® rozšířit o...

Podmíněná synchronizace kontaktů - Synchronizovat jen ty kontakty, které mě zajímají

Cílem je rozšířit možnosti synchronizace kontaktů mezi Outlookem a eWay-CRM tak, abych mohl snadno synchronizovat jen ty kontakty, u kterých jsem veden v záložce Uživatelé.

3 votes
Vote
Sign in
(thinking…)
Sign in with: facebook google
Signed in as (Sign out)
You have left! (?) (thinking…)
Rurick Granados shared this idea  ·   ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →

0 comments

Sign in
(thinking…)
Sign in with: facebook google
Signed in as (Sign out)
Submitting...

Feedback and Knowledge Base