Navrhuji eWay-CRM® rozšířit o...

Zadávání docházky za jiné uživatele přímo z karty projektu

Navrhuji rozšířit eWay-CRM o možnost zadávání docházky za jiné uživatele (bez licence) přímo z karty projektu.

Na projektu potřebujeme evidovat docházku techniků, kteří nemají a nepotřebují klasickou licenci k eWay-CRM. Při zadávání docházky na kartě projektu nelze změnit uživatele, pro kterého chci docházku zadat. Docházku tak musím zadávat přes kartu daného uživatele v modulu Uživatelé, což je uživatelsky nepřívětivé.

1 vote
Vote
Sign in
(thinking…)
Sign in with: facebook google
Signed in as (Sign out)
You have left! (?) (thinking…)
Pavel Netolický shared this idea  ·   ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →

0 comments

Sign in
(thinking…)
Sign in with: facebook google
Signed in as (Sign out)
Submitting...

Feedback and Knowledge Base