Navrhuji eWay-CRM® rozšířit o...

Formátování textu v poli Poznámka (moduly Deník, Společnosti, Kontakty, Příležitosti, Projekty)

Navrhuji doplnit do pole Poznámka možnost formátovat text ve stylu Microsoft Word (rich text format), čímž se zpřehlední zejména dlouhé zápisy z jednání v denících a jinde.

6 votes
Vote
Sign in
(thinking…)
Password icon
Signed in as (Sign out)
You have left! (?) (thinking…)
Petr Matiášek shared this idea  ·   ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →

0 comments

Sign in
(thinking…)
Password icon
Signed in as (Sign out)
Submitting...

Feedback and Knowledge Base