Navrhuji eWay-CRM® rozšířit o...

Sumarizace skutečných nákladů projektů na nadřazeném projektu

Automaticky sumarizovat pole Skutečně odpr. hodin, Skutečné nákl. lidí, Skutečné nákl. ostatní, Konečná cena ve sloupci Aktuální na kartě projektu do identických polí nadřazeného projektu.

Údaje ve sloupci "Časová a finanční analýza" se sumarizují korektně.

1 vote
Vote
Sign in
(thinking…)
Password icon
Signed in as (Sign out)
You have left! (?) (thinking…)
František Buben shared this idea  ·   ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →

0 comments

Sign in
(thinking…)
Password icon
Signed in as (Sign out)
Submitting...

Feedback and Knowledge Base