Navrhuji eWay-CRM® rozšířit o...

Vyhľadávanie bez poradia.

Navrhuje v eWay-CRM upraviť vyhľadávanie nad jednotlivými stĺpcami tak, aby stačilo napísať kľúčové slová a eWay-CRM zobrazí vhodné výsledky, ako to napríklad funguje na tomto webe. Dnes musí užívateľ hľadať v presnom poradí "Slovo1 + Slovo2" s tým, že musí byť správne doplnená aj medzera. Považujem za prínosné, ak by sa dalo napísať napr. Slovo1 Slovo3 a eWay-CRM by zobrazil všetky vyhovujúce výsledky.

13 votes
Vote
Sign in
(thinking…)
Password icon
Signed in as (Sign out)
You have left! (?) (thinking…)
Dušan shared this idea  ·   ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →

4 comments

Sign in
(thinking…)
Password icon
Signed in as (Sign out)
Submitting...

Feedback and Knowledge Base