Navrhuji eWay-CRM® rozšířit o...

Fulltext vyhľadavanie bez diakritika.

Považujem za veľmi prínosné ak by eWay-CRM vyhľadával nad jednotlivými stĺpcami aj bez správne zadanej diakritiky, často krát môže niektorí z kolegov informáciu zapísať s diakritikou, inokedy bez a takto užívateľ musí skúšať oba prípady, prípadne rôzne kombinácie.

30 votes
Vote
Sign in
(thinking…)
Password icon
Signed in as (Sign out)
You have left! (?) (thinking…)
Dušan shared this idea  ·   ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →

4 comments

Sign in
(thinking…)
Password icon
Signed in as (Sign out)
Submitting...

Feedback and Knowledge Base