Navrhuji eWay-CRM® rozšířit o...

Vydaná ponuka/nabítka z eWay-CRM do POHODA

Nakoľko je CRM primárne nástroj na podporu obchodu, ocenili by sme možnosť vedieť v eWay-CRM vytvárať cenové ponuky (CP), ktoré by sa následne dokázali naimportovať do POHODY, v ktorej je možné následne z CP urobiť vydanú faktúru. Dnes sme nútený vytvárať doklad buď iba v POHODE, alebo robiť doklad duplicitne (v eWay cenovú ponuku a v POHODE vydanú faktúru)

31 votes
Vote
Sign in
(thinking…)
Password icon
Signed in as (Sign out)
You have left! (?) (thinking…)
Dušan shared this idea  ·   ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →

1 comment

Sign in
(thinking…)
Password icon
Signed in as (Sign out)
Submitting...

Feedback and Knowledge Base