Navrhuji eWay-CRM® rozšířit o...

Přejmenovat funkci "Zkopírovat"

Uživatelé si často chtějí zkopírovat vybrané řádky ze společností např do Excelu. Kliknou pravým tlačítkem, vyberou zkopírovat. Samozřejmě se do schránky nic nezkopíruje, ale vytvoří se Kopie společnosti.
Tedy potřebovali bychom "Zkopírovat" přejmenovat na něco jako "Vytvořit kopii" anebo mít možnost toto nějak zablokovat (v právech nebo jinde). Nejjednoduší ale vidím přejmenování na přesnější název..

3 votes
Vote
Sign in
(thinking…)
Sign in with: facebook google
Signed in as (Sign out)
You have left! (?) (thinking…)
TZ shared this idea  ·   ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →

1 comment

Sign in
(thinking…)
Sign in with: facebook google
Signed in as (Sign out)
Submitting...
  • TZ commented  ·   ·  Flag as inappropriate

    Jen pro zajímavost, mazal jsem teď 350 takových -kopií společností..

Feedback and Knowledge Base