Navrhuji eWay-CRM® rozšířit o...

Automatický email s prílohou.

Uvítal by som v eWay-CRM možnosť odosielať akékoľvek automatické emaily s prílohou. Dnes viem nad eWay-CRM vytvoriť napríklad cenovú ponuku a prechodom worflow odoslať obsah cenovej ponuky v tele emailu, ale dnes je už štandard mať možnosť k emailu pripnúť danú CP ako prílohu PDF, resp. ak dokument vložím do dokumentov, aby eWay ten dokument dokázal zobrať ako prílohu do automatického emailu - napríklad odošle koncept CP šéfovi na kontrolu v PDF (príkladov využitia je veľa).

38 votes
Vote
Sign in
(thinking…)
Password icon
Signed in as (Sign out)
You have left! (?) (thinking…)
Dušan shared this idea  ·   ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →

5 comments

Sign in
(thinking…)
Password icon
Signed in as (Sign out)
Submitting...

Feedback and Knowledge Base