Navrhuji eWay-CRM® rozšířit o...

Možnosť priradiť do eWay-CRM akýkoľvek email (bez podmienky) - možnosť sledovať všetky odchádzajúce emaily.

V eWay-CRM nám chýba pri sledovaní odoslaných emailov voľba, "Odchádzajúce emaily => Sledovať všetky emaily" bez podmienky => súčasne s touto funkciou by mala do možnosti nadradenej položky pribudnúť aj možnosť priradiť email k Spoločnosti/Kontaktnej osobe.

Okrem toho by mala veľký prínos aj možnosť priradiť akýkoľvek došlí email do eWay-CRM opätovne bez podmienok => vyžaduje to rovnaké rozšírenie nadradenej položky

15 votes
Vote
Sign in
(thinking…)
Password icon
Signed in as (Sign out)
You have left! (?) (thinking…)
Dušan shared this idea  ·   ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →

0 comments

Sign in
(thinking…)
Password icon
Signed in as (Sign out)
Submitting...

Feedback and Knowledge Base