Navrhuji eWay-CRM® rozšířit o...

Väzba jednotlivých súčastí programu

Spätná väzba na jednotlivé súčasti programu nie je 100%. Vkladanie nových informácií sa nezobrazuje v jednotlivých prepojených moduloch.

Príklad A:
V PROJEKTe / PRÍLEŽITOSTi s názvom „POKUS“ si vytvorím nový dokument „DocPokus“. Vyplním v ňom potrebné údaje (názov, ... ). Vyberiem v DocPokus názov spoločnosti, ktorá nie je predvolená v POKUS (nový dodávateľ, ...). Uložím DocPokus.
V POKUS (PROJEKT/PRILEZITOST) však spoločnosť nikdy nenájdem (v „záložke“ Spoločnosti je iba preddefinovaná spoločnosť – odberateľ) .
Vyhľadať sa dá iba pri konkrétnom DocPokus.
To isté aj pri kontaktoch.

Príklad B:
Keď si v PROJEKTe / PRÍLEŽITOSTi s názvom „POKUS“ vložím do POUŽÍVATELIA používateľov z mojej spoločnosti, ktorí môžu upravovať a dopĺňať informácie a vložím do daného/danej PROJEKTe / PRÍLEŽITOSTi email – automaticky sa v POUŽÍVATEĽOCH daného emailu nezjavia mená používateľov, ktorí majú oprávnenie na daný „POKUS“.

15 votes
Vote
Sign in
(thinking…)
Password icon
Signed in as (Sign out)
You have left! (?) (thinking…)
Anonymous shared this idea  ·   ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →

0 comments

Sign in
(thinking…)
Password icon
Signed in as (Sign out)
Submitting...

Feedback and Knowledge Base