Navrhuji eWay-CRM® rozšířit o...

Automatický výběr rozložení formuláře dle typu projektu

Na úvod musím poděkovat za znovuzrozenou funkci úpravy formuláře, která je nyní super. Nicméně nám ale chybí možnost definovat pro různé typy projektů různé rozložení formuláře. Typicky pak obchodní projekt potřebuje úplně jiné rozložení než projekt typu "správa sítě", ve kterém chceme uchovávat spousty textboxů a tabů s hesly atp. Vzhledem k tomu, že už nyní lze formuláře přepínat, tak si myslím, že by nemusel být problém na základě klíče typu projektu zobrazovat adekvátní rozložení formuláře.

14 votes
Vote
Sign in
(thinking…)
Password icon
Signed in as (Sign out)
You have left! (?) (thinking…)
Jan Pichrt shared this idea  ·   ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →

4 comments

Sign in
(thinking…)
Password icon
Signed in as (Sign out)
Submitting...
  • Petr Matiášek commented  ·   ·  Flag as inappropriate

    Tato funkce umožní změnit rozvržení (layout) každého modulu v eWay-CRM, který má Typ, tedy i modulu Doklady.

  • Pavel Netolický commented  ·   ·  Flag as inappropriate

    „Jediné, co nám trochu chybí, je možnost mít různá pole ve formuláři pro různé typy projektů. Evidujeme několik typů projektů (zakázka, servisní zásah, evidence strojů) a pro každý typ potřebujeme zobrazovat jiná pole. Nyní máme ve formuláři zobrazena všechna pole a vyplňujeme pouze některá dle typu projektu a ostatní zůstávají prázdná (což je někdy nepřehledné).“

  • Pavel Malysz commented  ·   ·  Flag as inappropriate

    Tato funkce umožní nadefinovat v modulu Projekty samostatné formuláře pro zakázky, prodaná zařízení nebo reklamace. Každý formulář může mít jinou sadu polí, která půjde individuálně uspořádat podle potřeby.

Feedback and Knowledge Base